• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Kako sprovesti Ostavinski postupak?

  10.01.2015.

  Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti u roku 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu. Ostavinski postupak provodi Sud odnosno notar koji kao povjerenik suda počevši od 09.01.2015. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o nasljeđivanju F BiH (Službene novine F BiH, broj 80/14, u daljem tekstu ZON). Prava stranaka u vezi s nasljeđivanjem cijenit će se po zakonu koji se primjenjivao u trenutku otvaranja nasljedstva.

  Prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine, koja se pronađe nakon  pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, koje je doneseno prije stupanja na snagu odnosno prije početka primjene ZON-a, podnosi se sudu. U tom slučaju sud neće ponovno provoditi ostavinsku raspravu, nego će ovu imovinu novim (dopunskim) rješenjem rasporediti na osnovu prije donesenog rješenja o nasljeđivanju, osim ako se neki od nasljednika odrekao nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupio sunasljedniku.

  Pristojba na rješenje o nasljeđivanju po kojem je postupao notar i ostale radnje od strane notara uplaćuju se notaru.

  Sudska pristojba na dopunsko rješenje o nasljeđivanju uplaćuje se na račun primatelja-Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke-Riznica Ljubuški, koji se vodi kod UniCredit Banka–Poslovnica Ljubuški, sa naznakom vrste prihoda: 722221, Općina: 054.

  Prikazana vijest je na:
  3220 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Kako sprovesti Ostavinski postupak?

  10.01.2015.

  Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti u roku 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu. Ostavinski postupak provodi Sud odnosno notar koji kao povjerenik suda počevši od 09.01.2015. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o nasljeđivanju F BiH (Službene novine F BiH, broj 80/14, u daljem tekstu ZON). Prava stranaka u vezi s nasljeđivanjem cijenit će se po zakonu koji se primjenjivao u trenutku otvaranja nasljedstva.

  Prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine, koja se pronađe nakon  pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, koje je doneseno prije stupanja na snagu odnosno prije početka primjene ZON-a, podnosi se sudu. U tom slučaju sud neće ponovno provoditi ostavinsku raspravu, nego će ovu imovinu novim (dopunskim) rješenjem rasporediti na osnovu prije donesenog rješenja o nasljeđivanju, osim ako se neki od nasljednika odrekao nasljedstva ili svoj nasljedni dio ustupio sunasljedniku.

  Pristojba na rješenje o nasljeđivanju po kojem je postupao notar i ostale radnje od strane notara uplaćuju se notaru.

  Sudska pristojba na dopunsko rješenje o nasljeđivanju uplaćuje se na račun primatelja-Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke-Riznica Ljubuški, koji se vodi kod UniCredit Banka–Poslovnica Ljubuški, sa naznakom vrste prihoda: 722221, Općina: 054.