• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske pristojbe

  Plaćanje sudske pristojbe je regulirano Zakonom o sudskim pristojbama Županije Zapadnohercegovačke (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br: 8/08; 10/09; 4/10; 8/12; 1/16, 29/19 i 6/21)

  Način uplate

  Sudske pristojbe plaćaju se u sudskim biljezima (markicama) ili u gotovom novcu putem banaka.

  Ukoliko se uplata vrši u gotovom novcu uplatnica se popunjava na slijedeći način: 

  NALOG ZA UPLATU SUDSKE PRISTOJBE:

  Vrsta prihoda:722221

  Žiro račun:      3380002200004013

  (koji se vodi kod Unicredit Banka - Poslovnica Ljubuški)

  Primatelj:Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke Riznica Ljubuški

  Svrha doznake:   Broj predmeta

  Fizičko lice:Jedinstveni matični broj

  Pravno lice:Identifikacioni broj

  Općina:          054

  Poziv na broj: Broj predmeta

  Budžetska organizacija: 1403002

   

  Prema čl. 9. navedenog zakona oslobođeni su plaćanja sudske pristojbe:

  a) Županija Zapadnohercegovačka i tijela županijske vlasti,

  b) osobe i tijela u obavljanju javnih oblasti,

  c) jedinice lokalne samouprave,

  d) ustanove za socijalni rad,

  e) izdržavane osobe u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava na temelju zakonskog izdržavanja,

  f) civilni invalidi i invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

  g) supružnici, djeca i roditelji branitelja, poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

  h) imatelji socijalnih kartica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,

  i) osobe u sporu u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa,

  j) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda.

  Pristojbe za podneske i radnje ne plaća osoba koja poklanja svoju imovinu tijelima iz stavka 1. ovog članka, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.

  Strana fizička ili pravna osoba je oslobođena plaćanja pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije.

  • 1 - 1 / 1
  • 1