• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  Prijem žalbi na odluke Općinskog suda u Širokom Brijegu vrši se svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati u pisarnici suda koja se nalazi u prizemlju suda.

  Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se može dostaviti sudu putem pošte preporučenom pošiljkom ili se žalba predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade suda. Pisarnica ulaže žalbu u predmet suda na koji se žalba odnosi a stranci izdaje potvrdu o predaji žalbe sudu. Nakon toga spis se dostavlja uređujućem sucu u rad. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu a podnositelju žalbe se dostavlja nalog za pristojbu na žalbu. Nakon proteka roka za odgovor na žalbu cio spis predmeta se dostavlja Županijskom sudu Široki Brijeg na postupanje po žalb, a koji je od tog trenutka nadležan za taj predmet.

  515 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1