• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Otvaranje stečajnog postupka

  14.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA

  OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

  Broj: 64 0 St 062887 21 St

  Široki Brijeg, 21.02.2023.. godine

   

  Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Boris Galić, odlučujući o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka nad pravnom osobom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb zastupano po zz – direktoru Danijel Bevanda,   nakon provedenog prethodnog stečajnog postupka, izvan ročišta dana 21.02.2023.godine, donio je slijedeće

  R J E Š E N J E

   I.                     Dana 21.02.2023.godine, u 14,00 sati otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom:

   

  GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb ,

  MBS:  1-4266,

  JIB: 4272236720009,

  PDV ID: 272236720009

  Glavni račun kod Sberbank BH d.d. Sarajevo br. 1402011200234236

  Imenuje se stečajni upravitelj Kornelija Nikolić iz Mostara, Ul. Franjevačka 13 B. 

  II.      Odmah se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, a stečajni dužnik uslijed nedostatka stečajne mase prestaje postojati. 

  III.           Nalaže se  Registarskom odjeljenju ovog suda da odmah izvrši zabilježbu istodobnog otvaranja i zaključenja stečajnog postupka u registarskom uloška subjekta upisa broj: MBS: 1-4266, kao i upis stečajnog upravitelja Kornelija Nikolić iz Mostara, ul. Franjevačka 13 B, kao osobe ovlaštene za zastupanje. 

  IV.        Nalaže se  Registarskom odjeljenju ovog suda da odmah izvrši upis otvaranja stečajnog postupka u registarskom uloška subjekta upisa broj: MBS: 1-4266. 

  V.                 Nakon pravosnažnosti ovog rješenja dostavit će se nalog Registarskom odjeljenju ovog suda za brisanje stečajnog dužnika iz registra gospodarskih subjekata u koji je upisan pod MBS: 1-4266. 

  VI.         Nalaže se stečajnom upravitelju da podnese financijski izvještaj FIA-i te da primjerak istog dostavi stečajnom sudu, kao dokaz o izvršenju obveze. 

  VII.           Svi troškovi stečajnog postupka padaju na teret stečajnog dužnika iz isplatit će se iz predujma. Stečajni upravitelj je dužan podnijeti stečajnom sudu konačan obračun troškova i dokaze o podmirenju istih, a eventualni ostatak predujma vratit će se predlagatelju.

  VIII.      Ovo rješenje objavljuje se na oglasnoj ploči suda, na web stranici suda - elektronskoj ploči suda, na internet stranici FIA-e, a u "Službenim novinama Federacije BiH" objavit će se samo izreka rješenja. Kopija ovog rješenja dostavit će se Županijskom tužiteljstvu ŽZH Široki Brijeg, Poreznoj upravi Federacije BiH i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.    

  Prikazana vijest je na:
  14 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Otvaranje stečajnog postupka

  14.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA

  OPĆINSKI SUD U ŠIROKOM BRIJEGU

  Broj: 64 0 St 062887 21 St

  Široki Brijeg, 21.02.2023.. godine

   

  Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Boris Galić, odlučujući o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka nad pravnom osobom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb zastupano po zz – direktoru Danijel Bevanda,   nakon provedenog prethodnog stečajnog postupka, izvan ročišta dana 21.02.2023.godine, donio je slijedeće

  R J E Š E N J E

   I.                     Dana 21.02.2023.godine, u 14,00 sati otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom:

   

  GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb ,

  MBS:  1-4266,

  JIB: 4272236720009,

  PDV ID: 272236720009

  Glavni račun kod Sberbank BH d.d. Sarajevo br. 1402011200234236

  Imenuje se stečajni upravitelj Kornelija Nikolić iz Mostara, Ul. Franjevačka 13 B. 

  II.      Odmah se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, a stečajni dužnik uslijed nedostatka stečajne mase prestaje postojati. 

  III.           Nalaže se  Registarskom odjeljenju ovog suda da odmah izvrši zabilježbu istodobnog otvaranja i zaključenja stečajnog postupka u registarskom uloška subjekta upisa broj: MBS: 1-4266, kao i upis stečajnog upravitelja Kornelija Nikolić iz Mostara, ul. Franjevačka 13 B, kao osobe ovlaštene za zastupanje. 

  IV.        Nalaže se  Registarskom odjeljenju ovog suda da odmah izvrši upis otvaranja stečajnog postupka u registarskom uloška subjekta upisa broj: MBS: 1-4266. 

  V.                 Nakon pravosnažnosti ovog rješenja dostavit će se nalog Registarskom odjeljenju ovog suda za brisanje stečajnog dužnika iz registra gospodarskih subjekata u koji je upisan pod MBS: 1-4266. 

  VI.         Nalaže se stečajnom upravitelju da podnese financijski izvještaj FIA-i te da primjerak istog dostavi stečajnom sudu, kao dokaz o izvršenju obveze. 

  VII.           Svi troškovi stečajnog postupka padaju na teret stečajnog dužnika iz isplatit će se iz predujma. Stečajni upravitelj je dužan podnijeti stečajnom sudu konačan obračun troškova i dokaze o podmirenju istih, a eventualni ostatak predujma vratit će se predlagatelju.

  VIII.      Ovo rješenje objavljuje se na oglasnoj ploči suda, na web stranici suda - elektronskoj ploči suda, na internet stranici FIA-e, a u "Službenim novinama Federacije BiH" objavit će se samo izreka rješenja. Kopija ovog rješenja dostavit će se Županijskom tužiteljstvu ŽZH Široki Brijeg, Poreznoj upravi Federacije BiH i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.