• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Širokom Brijegu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Javni poziv

  23.12.2022.

  Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Boris Galić, u stečajnom postupku nad pravnom osobom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb zastupano po zz – direktoru Danijel Bevanda, odlučujući o prijedlogu predlagatelja za provođenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika GALINA doo Široki Brijeg, dana 23.12.2022..godine, sukladno čl. 102. st. 7. Zakona o stečaju FBiH , objavljuje sljedeći

  JAVNI POZIV

  Pozivaju se povjeritelji i zainteresirana lica da u roku od 30 dana predlože otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Širokom Brijegu, Jare bb, upisana u sudski registar Općinskog suda u Širokom Brijegu broj 1 – 4266, i uplate predujam za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 4.000,00 KM , sve na račun ovoga suda broj 3060280000005194. 

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Javni poziv
 • 49 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Javni poziv

  23.12.2022.

  Općinski sud u Širokom Brijegu, stečajni sudac Boris Galić, u stečajnom postupku nad pravnom osobom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, Jare bb zastupano po zz – direktoru Danijel Bevanda, odlučujući o prijedlogu predlagatelja za provođenje stečajnog postupka nad imovinom dužnika GALINA doo Široki Brijeg, dana 23.12.2022..godine, sukladno čl. 102. st. 7. Zakona o stečaju FBiH , objavljuje sljedeći

  JAVNI POZIV

  Pozivaju se povjeritelji i zainteresirana lica da u roku od 30 dana predlože otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom GALINA d.o.o. Široki Brijeg, sa sjedištem u Širokom Brijegu, Jare bb, upisana u sudski registar Općinskog suda u Širokom Brijegu broj 1 – 4266, i uplate predujam za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 4.000,00 KM , sve na račun ovoga suda broj 3060280000005194.