Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

Tjedni sudske nagodbe u sudovima u BiH

31.08.2020.

U pravcu priprema, organiziranja i provođenja aktivnosti "Tjedana sudske nagodbe" koji će se implementirati u sudu u periodu od 22.rujna - 2. listopada 2020.godine. Pozivaju se sve stranke kao i punomoćnici stranaka, koji pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu imaju bilo kakav postupak da poduzmu aktivnosti u pravcu zaključivanja nagodbe i mirnog rješavanja spora, prednje radi bržeg i ekonomičnijeg rješavanja postupaka, na koji način bi se omogućila i bolja učinkovitost suda.
Implementacijom aktivnosti ''Tjedana sudske nagodbe'' VSTV želi utjecati na rješavanje što većeg broja sporova mirnim putem, a osnovni prioritet je brzo i efikasno rješavanje predmeta, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.

Obavijest za stranke o „Tjednima sudske nagodbe“ nalazi se u privitku.


Vijest je napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Tjedni sudske nagodbe