Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Osnovne informacije o projektu

Opis projekta

Sveukupni cilj projekta je unapređenje kvalitete i efikasnosti sudova u BiH putem određenih aktivnosti.

Glavni cilj projekta je ojačati rad sudova unapređenjem upravljanja sudom, efikasnosti i kvalitete sudskih odluka, uvođenjem sistema mentorstva, unapređenjem sistema za automatsku obradu podataka s ciljem smanjenja broja neriješenih predmeta i poboljšanjem infrastrukture pravosudnih institucija. 

Sljedeće međusobno povezane aktivnosti će se implementirati kako bi se postigli rezultati projekta. 

1. Jačanje rada sudova 

1.1. Unapređenje upravljanja sudom 

Unapređenje upravljanja prvostepenih i drugostepenih sudova, ciljnih sudova u projektu putem poboljšanja komunikacije i timskog rada kao bitnog segmenta organizacione kulture u sudovima koji će doprinijeti boljem radu sudova. Poseban fokus će biti stavljen na harmonizaciju sudske prakse na različitim nivoima sudova, jačanje procesne discipline,  ujednačena praksa tumačenja Zakona o parničnom procesu i  unapređenje kvaliteta i efikasnosti izvršnog postupka usvajanjem niza dokumenata.         

1.2. Razvijanje i uvođenje sistema mentorstva za novoimenovane sudije   

Razviti sistem mentorstva za sudije u BiH prema iskustvima Norveške i Nizozemske prilagođenih potrebama sudova u BiH.

1.3. Unapređenje kvalitete sudskih odluka

Identifikovati probleme i unaprijediti trenutne načine pisanja sudskih odluka za stranke u postupku istovremeno imajući u vidu faktička i pravna pitanja koja su od važnosti za rješavanje spora.  

1.4. Razvoj i implementacija SOKOP-mal Sistema za automatsku obradu predmeta 

Daljnji razvoj SOKOP –Mal Sistema u sudovima u BiH će ubrzati procesuiranje komunalnih predmeta i drugih predmeta male vrijednosti.  

1.5. Unapređenje infrastrukture pravosudnih institucija  

Moderni funkcionalni fizički uslovi i radni prostor su preduslovi za efikasan rad pravosudnih institucija.  

2. Jačanje rada VSTV-a BiH 

2.1. Unapređenje procesa imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija

Proces imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija u BiH je u skladu s Evropskim standardima 

2.2. Analiza nezavisnosti, odgovornosti i kvalitete u pravosuđu prema kriterijima  Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ)

Nezavisnost, odgovornost i kvalitet pravosuđa u BiH u skladu s ostatkom Evrope putem bolje saradnje sa Evropskom mrežom sudskih vijeća.

Trajanje
Januar 2019 - januar 2022 (3 godine)

Mjesto
Bosna i Hercegovina

Vrijednost projekta 
Ukupna vrijednost iznosi 1,9 miliona EUR

Donator 
Vlada Norveške i Vlada Nizozemske  

Partneri na projektu
Implementator projekta: VSTV BiH

Partneri:
Sudska administracija Norveške, Sudsko vijeće Nizozemske i ciljni sudovi u BiH

Kontakt 
Rukovoditelj projekta:
Gđa Ana Bilić Andrijanić 
Tel:  033 707 583 

Zamjenik rukovoditelja projekta: 
G. Kenan Ališah 
Tel: 033 707 581 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Norv-zastava.jpg

netherlend_flag.jpg