Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske pristojbe

Plaćanje sudske pristojbe je regulirano Zakonom o sudskim pristojbama Županije Zapadnohercegovačke  (Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke br: 8/08; 10/09; 4/10; 8/12; 1/16 i 29/19)

Način uplate

Sudske pristojbe plaćaju se u sudskim biljezima (markicama) ili u gotovom novcu putem banaka.

Ukoliko se uplata vrši u gotovom novcu uplatnica se popunjava na
slijedeći način:
NALOG ZA UPLATU SUDSKE PRISTOJBE:

Vrsta prihoda:

722221

Žiro račun:

3380002200004013
(koji se vodi kod Unicredit Banka - Poslovnica Ljubuški)

Primatelj:

Ministarstvo Financija Županije Zapadnohercegovačke
Riznica Ljubuški

Svrha doznake:

Broj predmeta

Fizičko lice:

Jedinstveni matični broj

Pravno lice:

Identifikacioni broj

Općina:

054

Poziv na broj:

Broj predmeta

Prema čl. 9. navedenog zakona oslobođeni su plaćanja sudske pristojbe:
a) Županija Zapadnohercegovačka i tijela županijske vlasti,
b) osobe i tijela u obavljanju javnih oblasti,
c) jedinice lokalne samouprave,
d) ustanove za socijalni rad,
e) izdržavane osobe u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava na temelju zakonskog izdržavanja,
f) civilni invalidi i invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
g) supružnici, djeca i roditelji branitelja, poginulih, nestalih i zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
h) imatelji socijalnih kartica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak,
i) osobe u sporu u svezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa,
j) notari kada u ostavinskom postupku postupaju kao povjerenici suda.

Pristojbe za podneske i radnje ne plaća osoba koja poklanja svoju imovinu tijelima iz stavka 1. ovog članka, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.
Strana fizička ili pravna osoba je oslobođena plaćanja pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Hrvatskom

Povratak na vrh