Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Širokom Brijegu

 

Aktualnosti

NAJAVA USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE KNEŠPOLJE, LJUBOTIĆI I CRNE LOKVE

Općinski sud u Širokom Brijegu - Zemljišno knjižni ured vrši najavu uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Knešpolje, Ljubotići i Crne lokve. Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava, svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovoga oglasa u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir.

17.10.2017.

Tjedan sudske nagodbe

Nakon što su u periodu od 01. do 17. listopada 2016. godine u svim sudovima u BiH, pa tako i pred ovim provedene aktivnosti „Tjedan sudske nagodbe“, to će na novu inicijativu Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH po drugi put biti provedena aktivnost „Tjedan sudske nagodbe“, u vremenu od 17. do 28. travnja 2017. godine.

27.02.2017.

Izvještaj o radu Općinskog suda u Širokom Brijegu za 2016.godinu 08.02.2017.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika suda

Sadržaj ove web stranice kreiran je s ciljem kako bismo strankama omogućili brz i jednostavan pristup informacijama za koje smatramo da su od značaja za ostvarivanje njihovih prava kao i ispunjenja njihovih obveza.

03.11.2009.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako sprovesti Ostavinski postupak?

Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti u roku 30 dana kad sud primi smrtovnicu ili izvod iz matične knjige umrlih, odnosno s njima izjednačenu ispravu. Ostavinski postupak provodi Sud odnosno notar koji kao povjerenik suda počevši od 09.01.2015. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o nasljeđivanju F BiH

10.01.2015.

Sudski tumači

Liste sudskih tumača za strane jezike...

28.09.2011.

više